укр  |  рус 
Додати статтю | Реєстрація
Безпека бізнесу
Бізнес-розвідка
Безпека в торгівлі
Захист комерційної таємниці
Контролюючі органи
Небезпеки й погрози підприємницької діяльності
Шахрайство та крадіжки
Безпека банків
Безпека особистості
Безпека помешкання
Безпека та персонал
Безпека туризму та відпочинку
Документи для роботи
Захист інформації
Захист автомобіля
Зброя та спецзасоби
Пожежна безпека
Системи безпеки
Особиста стратегія безпеки 
Як дурять туристів у Єгипті 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА 
ДОГОВІР на монтаж та наладку охоронно-тривожної сигналізації 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ОФИС- МЕНЕДЖЕРА 
Мій будинок — моя фортеця. Пожежна безпека. 
Системи захисту від крадіжок аудіо-відео продукції 
Захист автомобіля: Імобілайзер. Питання й відповіді. 
Попередження небезпеки й самооборона 
Вимоги безпеки на гірськолижних трасах 
Як вибрати пожежний датчик 
Захист автомобіля: Імобілайзер. Питання й відповіді. 
Безпека на лижних маршрутах 
Захист й комбінована техніка з використанням гумового ціпка 
Переваги систем захисту від крадіжок різних технологій 
Каталог
Цифровые системы
Видеокамеры
Объективы
Устройства обработки
Оповещатели и указатели
Домофоны
Контроль доступа, замки, защелки
Корпуса, кожухи, аксессуары
Мониторы
Утешев   ГОСТ   вентиляці   хімічні   ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ   агрес°?   Кража   вопросы   бухгалтер   направляются.   Искусственный   защите   шпигунство   ПОДРЯДА,   охраны  
Зберегти сторінку Зробити стартовою Відправити другу
 укр
 рус
Захист комерційної таємниці
Захист комерційної таємниці. Теорія й практика
Тепер зупинимося більш докладно на заходах щодо забезпечення конфіденційності. Їх можна умовно класифікувати на внутрішні й зовнішні, які у свою чергу діляться на правові, організаційні, технічні й психологічні. Деякі джерела виділяють ще одну -- страхову, тобто страхування комерційної таємниці від її розголошення. Однак у наших умовах такий метод захисту представляється нам мало реальним. Крім того, дуже важко визначити реальну вартість приналежної підприємству комерційної таємниці.   
   
   Отже, якого роду відомості становлять комерційну таємницю? От лише зразковий список:
   Виробництво
   Керування
   Плани
   Фінанси
   Ринок
   Партнери
   Переговори
   Контракти
   Ціни
   Торги, аукціони
   Наука й техніка
   Технологія
   Наради
   Безпека
   
   Кожна із цих тем, залежно від специфіки конкретного підприємства, може містити різну інформацію. У кожному випадку ці відомості визначаються індивідуально.
   Важливо, при визначенні об'єктів, які становлять Вашу комерційну таємницю, не включити в їх перелік об'єкти, які не можуть становити комерційну таємницю відповідно до законодавства.
   
   До об'єктів комерційної таємниці не можуть ставитися:
   установчі документи, а також документи, що дають право на заняття підприємницькою діяльністю й окремими видами господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
   відомості по затверджених формах статистичної звітності, а також звітності про фінансово-економічну діяльність і інші дані, необхідні для перевірки правильності нарахування й сплати податків і інших обов'язкових платежів;
   документи про сплату податків і інших обов'язкових платежів;
   документи, що засвідчують платоспроможність;
   відомості про чисельність, склад працюючих, їх заробітну плату й умови праці, а також про наявність вільних робочих місць;
   відомості про забруднення навколишнього середовища, порушення антимонопольного законодавства, недотримання правил охорони праці, реалізації продукції, що заподіює шкоду здоров'ю споживачів, а також про інші порушення законодавства й розмір заподіяного при цьому збитку.
   
   До об'єктів комерційної таємниці державних і муніципальних підприємств до й у процесі їх приватизації не відносяться дані:
   про розміри майна підприємства і його коштах;
   про вкладення засобів у дохідні активи ( цінні папери) інших підприємств, в облігації й позики, у статутні фонди спільних підприємств;
   про кредитні, торгівельні і інші зобов'язання підприємств;
   про договори з недержавними підприємствами.
   
   Тепер зупинимося більш докладно на заходах щодо забезпечення конфіденційності. Їх можна умовно класифікувати на внутрішні й зовнішні, які у свою чергу діляться на правові, організаційні, технічні й психологічні. Деякі джерела виділяють ще одну -- страхову, тобто страхування комерційної таємниці від її розголошення. Однак у наших умовах такий метод захисту представляється нам мало реальним. Крім того, дуже важко визначити реальну вартість приналежної підприємству комерційної таємниці.
   
   Дія внутрішніх заходів щодо забезпечення конфіденційності в основному спрямована на персонал Вашого підприємства. Працівники господарюючого суб'єкта, що мають доступ до відомостей, що становлять комерційну таємницю, зобов'язуються:
   
   зберігати комерційну таємницю, яка стане їм відома по роботі й не розголошувати її без дозволу, виданого у встановленому порядку, за умови, що відомості, що становлять комерційну таємницю, не були відомі їм раніше або не були отримані ними від третьої особи без зобов'язання дотримувати у відношенні їх конфіденційність;
   виконувати вимоги інструкцій, положень, наказів по забезпеченню схоронності комерційної таємниці;
   у випадку спроби сторонніх осіб одержати від них відомості, що становлять комерційну таємницю, негайно сповістити про це відповідній посадовій особі або у відповідний підрозділ господарюючого суб'єкта;
   зберігати комерційну таємницю господарюючих суб'єктів, з якими є ділові відносини;
   не використовувати знання комерційної таємниці для занять діяльністю, яка в якості конкурентної дії може завдати шкоди господарюючому суб'єктові;
   у випадку звільнення передати всі носії інформації, що становлять комерційну таємницю (рукописи, чернетки, документи, креслення, магнітні стрічки, перфокарти, перфострічки, диски, дискети, роздруківки на принтерах, кіно-, фотоплівки, моделі, матеріали й ін.), які перебували в їх розпорядженні, відповідній посадовій особі або у відповідний підрозділ господарюючого суб'єкта.
   
   Ці зобов'язання даються в писемній формі при висновку трудового або іншого договору або в процесі його виконання.
   
   Зовнішні заходи щодо забезпечення конфіденційності комерційної таємниці необхідні при здійсненні Вами торгово-економічних, науково-технічних, валютно-фінансових і інших ділових зв'язків, у тому числі з іноземними партнерами. Для цього договірні сторони спеціально обмовляють характер, склад відомостей, що становлять комерційну таємницю, а так само взаємні зобов'язання по забезпеченню її схоронності відповідно до законодавства. Однак потрібно пам'ятати, що при укладанні договору з іноземними партнерами умови конфіденційності діяльності повинні відповідати законодавству країни, де складається договір, якщо інше не передбачене міждержавними угодами. У цьому випадку застосовується принцип, сформульований ще в римському праві - "locus regit actum".
   
   Правові заходи забезпечення схоронності комерційної таємниці є першочерговими, тому що вони покликані забезпечити ефективне функціонування інших заходів забезпечення конфіденційності інформації. Із цього погляду правові заходи є первинними стосовно інших заходів. Першим кроком по реалізації правових заходів є прийняття на підприємстві Положення (Інструкції) по забезпеченню схоронності комерційної таємниці, у яких визначаються:
   склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю;
   порядок присвоєння грифа "Секрет підприємства" відомостям, роботам і виробам і його зняття;
   процедура допуску працівників господарюючого суб'єкта, а також осіб, які мають відношення до його діяльності, до відомостей, що становлять комерційну таємницю;
   порядок використання, обліку, зберігання й маркування документів і інших носіїв інформації, виробів, відомості про яких становлять комерційну таємницю;
   організація контролю над порядком використання відомостей, що становлять комерційну таємницю;
   процедура прийняття взаємних зобов'язань господарюючими суб'єктами по збереженню комерційної таємниці при складанні договорів про проведення яких-небудь спільних дій;
   порядок застосування передбачених законодавством заходів дисциплінарного й матеріального впливу на працівників, що розголосили комерційну таємницю;
   покладання відповідальності за забезпечення схоронності комерційної таємниці на посадову особу господарюючого суб'єкта.
   
   Після прийняття Положення можна приступати до розробки організаційних заходів забезпечення конфіденційності Вашої комерційної таємниці.
   
   Одним з найбільш найважливіших питань, що вимагають дозволу є питання, хто буде здійснювати всі перераховані заходи щодо захисту. Природно, виконання цих обов'язків повинне бути доручене фахівцям, що володіють необхідними теоретичними й практичними знаннями. Не рекомендується використання для цих цілей послуг приватних охоронних і детективних агентств, тому що: по перше, перед ними стоять трохи інші завдання (фізична охорона й технічна безпека об'єкта, а по друге, чи навряд розсудливий бізнесмен дозволить доступ до своєї комерційної таємниці стороннім особам, що нехай навіть представляють охоронне агентство. У законі про комерційну таємницю зазначене, що для забезпечення захисту комерційної таємниці на великих господарюючих об'єктах можуть створюватися спеціальні секретні підрозділи, функції, повноваження яких відбиваються у відповідних інструкціях, положеннях, наказах. Нам представляється, що такі підрозділи повинні бути створені не тільки на великих об'єктах, але й на всіх, що займаються комерційною діяльністю. На будь-якому підприємстві є відомості, що підлягають захисту, різниця тільки в обсязі заходів захисту. Якщо на великих господарюючих об'єктах, таких як банки, фінансові корпорації, заводи, спеціалізований підрозділ представлений у вигляді розгалуженої, відмінно матеріально й технічно оснащеної структури, у якій може працювати кілька десятків співробітників, то на середніх і малих підприємствах такий підрозділ може бути презентовано у вигляді декількох відповідальних співробітників. У крайньому випадку, якщо підприємство не може собі дозволити утримувати таких співробітників у своєму штаті, то слід удатися до послуг консультантів з питань безпеки й захисту інформації. Вони допоможуть розробити необхідну систему захисту, а також вирішити виникаючі в ході практичної діяльності питання. Надалі ці консультанти можуть бути найняті на постійну роботу й сформують службу безпеки Вашого підприємства. Важливо пам'ятати, що заощаджуючи на своїй безпеці, Ви заощаджуєте на своєму благополуччі й здоров'ї. Також найважливішим фактором є атмосфера взаємин усередині підприємства. Докладніше про практичні способи й заходах захисту інформації ми плануємо розповісти в одній з наших найближчих публікацій.
   
   


Автор: donlegion.com | Відгуки: 0 | Перегляди: 6449 | 07/06/2011 Безпека бізнесу - Захист комерційної таємниці

Ссылка на статью:


Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
Інші статті цього автора
Самые необычные случаи утечки данных на предприятиях
Если несколько лет назад сообщения об утечках информации в СМИ сами собой были событием неординарным, сегодня большинство инцидентов ИБ расценивается как некий "информационный фон". Халатность сотрудников, выложивших базу данных в открый доступ или потерявших ноутбук с корпоративными секретами, уже не вызывает реакции иной как грустный вздох.

Автор: donlegion.com |Відгуки:0 | Перегляди:4156 | 11/02/2012 Безпека бізнесу - Захист комерційної таємниці
Промислове шпигунство. Джерела конфіденційної інформації.
Отже, припустимо, що Ви з'ясували, що на Вашому підприємстві утримується інформація, яка складає комерційну таємницю, і твердо вирішили, що Вам необхідна система заходів щодо захисту цієї інформації. Ви навіть знайшли людей, які безпосередньо будуть займатися створенням цієї системи на Вашому підприємстві ( звичайно, хоча б для початку бажане, щоб це були фахівці в цій області).

Автор: donlegion.com |Відгуки:1 | Перегляди:6669 | 07/06/2011 Безпека бізнесу - Захист комерційної таємниці
Комерційна таємниця. Способи одержання інформації від людини.
Розглянемо найпоширеніші способи одержання інформації від людини.
   На відміну від інших джерел, способи одержання інформації від людини, мало змінилися за минулі століття. Якщо Ви прочитаєте прадавні книги по агентурній роботі, то зможете легко переконатися, що більшість положень можна з успіхом застосовувати й у наші дні. І це не дивно.
   

Автор: donlegion.com |Відгуки:0 | Перегляди:5145 | 07/06/2011 Безпека бізнесу - Захист комерційної таємниці
Характеристика каналів витоку інформації про підприємство
Основний обсяг інформації комерційної організації циркулює в її організаційних, юридичних і фізичних кордонах. Однак економічна діяльність завжди пов'язана з виходом інформації в зовнішнє середовище. Тому добування інформації про організацію може здійснювати через об'єкти цього середовища з наступних каналів.

Автор: donlegion.com |Відгуки:0 | Перегляди:7817 | 01/09/2011 Безпека бізнесу - Захист комерційної таємниці
Защита от инсайдеров
ИНСАЙДЕР (англ, insider, от inside — буквально внутри) — лицо, имеющее в силу своего служебного или семейного положения доступ к конфиденциальной информации о делах компании. Речь идет о должностных лицах, директорах, основных акционерах корпорации с широким владением акциями и их ближайших родственниках.

Автор: donlegion.com |Відгуки:0 | Перегляди:4810 | 11/02/2012 Безпека бізнесу - Захист комерційної таємниці
Copyright © «donlegion.com», 2004-2020