укр  |  рус 
Додати статтю | Реєстрація
Безпека бізнесу
Безпека банків
Безпека особистості
Безпека помешкання
Безпека та персонал
Безпека туризму та відпочинку
Документи для роботи
Інструкції
Договори
Охорона праці
Правила
Протипожежна безпека
Захист інформації
Захист автомобіля
Зброя та спецзасоби
Пожежна безпека
Системи безпеки
Як дурять туристів у Єгипті 
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті  
Вступ до воєнізованої охорони. Екзаменаційні білети. 
Запобігання крадіжок на складі. Загальні питання. 
Зберігання мисливської зброї 
ДОГОВОР на проведение предрейсовых медицинских осмотров 
Охоронне відеоспостереження. Скільки коштує й види охоронного відеоспостереження. 
Вступ до воєнізованої охорони. Екзаменаційні білети. 
Методы защиты от прослушивания 
Як не помилитися, вибираючи сейф 
Як вибрати пожежний датчик 
Захист автомобіля: Імобілайзер. Питання й відповіді. 
Безпека на лижних маршрутах 
Захист й комбінована техніка з використанням гумового ціпка 
Переваги систем захисту від крадіжок різних технологій 
Каталог
Цифровые системы
Видеокамеры
Объективы
Устройства обработки
Оповещатели и указатели
Домофоны
Контроль доступа, замки, защелки
Корпуса, кожухи, аксессуары
Мониторы
керуванн   витоку   работы   группа   А.Ю.,   государственный   трудового   видеонаблюдения   личной   потерпевшего   безопасной   пасивна   забезпечення   Відеоспостережен?   самооборон?  
Зберегти сторінку Зробити стартовою Відправити другу
 укр
 рус
Охорона праці
ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (далі - Положення) встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності,



   
   1. Загальні положення
    1.1. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (далі - Положення) встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності,
   1.2.Положення спрямоване на реалізацію системи безперервного навчання з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварій.
    1.3. Визначення понять і термінів
    У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
    навчання з питань охорони праці - це навчання працівників з метою отримання необхідних знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт;
    робота з підвищеною небезпекою - є робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників або така, де є потреба в професійному доборі, чи пов'язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці або технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди здоров'ю, майну, довкіллю;
    спеціальне навчання - є щорічне вивчення працівниками, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба в професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці;
    стажування - набуття особою практичного досвіду виконання виробничих завдань і обов'язків на робочому місці підприємства після теоретичної підготовки до початку самостійної роботи під безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця;
   2. Вивчення основ охорони праці під час професійного навчання працівників на підприємстві.
    Теоретична частина предмета "охорона праці" вивчається обсягом не менше 30 годин, а під час перепідготовки та підвищення кваліфікації - не менше 15 годин. Специфічні питання охорони праці для конкретних професій мають вивчатися в курсах спеціальних та загальнотехнічних дисциплін - з метою поєднання технологічної підготовки з підготовкою з охорони праці, а робочі навчальні програми цих дисциплін повинні включати відповідні питання безпеки праці.
    Теоретична частина предмета "охорона праці" під час професійної підготовки працівників для виконання робіт, які не належать до переліку робіт з підвищеною небезпекою, вивчається в обсязі не менше 10 годин, а під час перепідготовки та підвищення кваліфікації - не менше 8 годин.
    Обсяг годин предмету "охорона праці" не може зменшуватись під час розробки робочих навчальних планів і програм.
   3. Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві.
   3.1. Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи, проходять на підприємстві за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії.
   3.2. Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників, у тому числі під час професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на підприємстві здійснює работодавець.
   3.3. Особи, які суміщують професії, проходять навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці як з їхніх основних професій, так і з професій за сумісництвом.
   3.4. Перед перевіркою знань з питань охорони праці на підприємстві для працівників організуються лекції.
    3.5 Перевірка знань працівників з питань охорони праці проводиться за нормативно-правовими актами з охорони праці, додержання яких входить до їхніх функціональних обов'язків.
    3.6. Перевірка знань працівників з питань охорони праці на підприємстві здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці підприємства, склад якої затверджується наказом керівника. Головою комісії призначається керівник підприємства до службових обов'язків якого входить організація роботи з охорони праці.
    До складу комісії підприємства входять представники юридичної, виробничої служб, вповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці. До складу комісії підприємства можуть залучатися страхові експерти з охорони праці відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та викладачі охорони праці, які проводили навчання.
    Участь представника спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці або його територіального управління у складі комісії обов'язкова лише під час первинної перевірки знань з питань охорони праці в працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки.
    Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб.
   3.7. Усі члени комісії у порядку, установленому Типовим положенням, повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
    3.8. Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників, з урахуванням специфіки виробництва, складається членами комісії та затверджується роботодавцем.
   3.9. Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є залік .
   3.10. Результат перевірки знань з питань охорони праці з робіт, визначених Переліком робіт з підвищеною небезпекою, а також там, де є потреба у професійному доборі, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15 ( z0232-05 ), до виконання яких допускається працівник, оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці
    3.11. Працівникам, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці на своєму підприємстві, видача посвідчень є обов'язковою лише тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки.
   3.12. При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівники протягом одного місяця повинні пройти повторне навчання і повторну перевірку знань.
   3.13. Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці.
   3.14. Організаційне забезпечення роботи комісії (організація проведення перевірки знань з питань охорони праці, оформлення, облік і зберігання протоколів перевірки знань, оформлення і облік посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці) покладається на суб'єкт господарської діяльності, яким проводилось навчання з питань охорони праці. Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці не менше 5 років.
   3.15. Відповідальність за організацію і здійснення інструктажів, навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці покладається на роботодавця.
   3.16. Представники профспілок, уповноважені найманими працівниками особи як члени постійно діючих комісій з перевірки знань з питань охорони праці, проходять навчання з питань охорони праці відповідно до Типового положення, а перевірку знань у порядку, визначеному відповідними громадськими організаціями за участю представника спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці
   4. Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці
    4.1. Посадові особи та інші працівники, зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою ( z0232-05 ) та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженому наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці від 23.09.94 N 263/121 ( z0018-95 ) і зареєстрованому Міністерством юстиції України 25.01.95 з N 18/554 (далі - роботи підвищеної небезпеки), проходять щорічне спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.
   4.2. Спеціальне навчання з питань охорони праці може проводитись як безпосередньо на підприємстві, так і іншим суб'єктом господарської діяльності, який отримав в установленому порядку відповідний дозвіл.
    У разі здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безпосередньо на підприємстві спеціальне навчання з питань охорони праці є складовою зазначеної професійної підготовки.
   4.3. Спеціальне навчання з питань охорони праці проводиться роботодавцем на підприємстві за навчальними планами та програмами, які розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов'язків працівників і затверджуються наказом.
   4.4. Перевірка знань з питань охорони праці після проведення спеціального навчання проводиться комісією підприємства.
    5. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб
   5.1. Перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці , під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, навчаються згідно з тематичним планом і програмою навчання з питань охорони праці посадових осіб, які затверджуються роботодавцем.
   5.2. Керівники підприємств чисельністю менше 1000 працівників, керівники та спеціалісти служб охорони праці, члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці підприємств проходять навчання з питань охорони праці у галузевих навчальних центрах або навчальних закладах та установах, які отримали відповідний дозвіл на навчання з питань охорони праці. .
   5.3. Посадові особи малих підприємств, де немає можливості провести навчання безпосередньо на підприємстві та створити комісію з перевірки знань з питань охорони праці, проходять навчання у навчальних закладах та установах, які отримали відповідний дозвіл на навчання з питань охорони праці.
   5.4. Позачергове навчання і перевірка знань посадових осіб, а також фахівців з питань охорони праці проводяться при переведенні працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці;
    Посадові особи, у тому числі фахівці з питань охорони праці підприємств, де стався нещасний випадок (професійне отруєння) груповий або із смертельним наслідком, повинні протягом місяця пройти позачергове навчання і перевірку знань з питань охорони праці в порядку, встановленому Типовим положенням, якщо комісією з розслідування встановлено факт порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці.
    Позачергове навчання з метою ознайомлення з новими нормативно-правовими актами з охорони праці може проводитися у формі семінарів.
    6. Організація проведення інструктажів з питань охорони праці
   За характером і часом проведення, інструктажі з питань охорони праці поділяються на
   вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.
   1.1 Вступний інструктаж проводиться:
   - з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від освіти, стажу роботи та посади;
   - з працівниками інших організацій, які прибули до підприємства і беруть безпосередню участь у роботі;
   Вступний інструктаж проводиться особою, на якого наказом покладено виконувати обов’язки спеціаліста з охорони праці і який в установленому порядку пройшов навчання, перевірку знань з охорони праці.
    Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу, а також у документі про прийняття працівника на роботу.
   1.2 Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:
   - постійно чи тимчасово прийнятим на роботу;
   - відрядженням працівником, який бере участь у роботі підприємства.
   Первинний інструктаж проводиться за діючими інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.
   1.3 Повторний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці, для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.
    1.4 Позаплановий інструктаж проводиться:
   - при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;
   - при порушенні працівниками вимог нормативних актів про охорону праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж, тощо;
   - при виявленні особами, які здійснюють державний нагляд і контроль за охороною праці, незнання вимог безпеки стосовно робіт, що виконуються працівником.
   Позаплановий інструктаж проводиться за обсягом і змістом, який визначається в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.
   2. Всі інструктажі закінчуються перевіркою знань у вигляді опитування. Перевірка знань проводиться особою, яка проводила інструктаж.
   3. Про проведення первинного, повторного та позапланового інструктажів робиться запис у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці з підписами як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував.
    4.Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.
    5. Перелік професій та посад працівників які звільняються від проходження первинного, повторного та позапланових інструктажів, затверджуються начальником управління за погодженням з державною інспекцією по нагляду за охороною праці. До цього списку можуть бути зараховані працівники, участь у виробничому процесі яких не пов’язана з безпосереднім обслуговуванням обладнання, застосуванням приладів та інструментів.
    7. Стажування, дублювання і допуск працівників до роботи
   7.1. Новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін Стажування проводиться, як правило, під час професійної підготовки на право виконання робіт з підвищеною небезпекою у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з охорони праці.
   7.2. Допуск до стажування оформлюється наказом. У наказі визначається тривалість стажування та вказується прізвище працівника, відповідального за проведення стажування .
   7.3. Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування , а також тривалість стажування визначаються керівником підприємства відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. Тривалість стажування залежить від стажу і характеру роботи, а також від кваліфікації працівника.
   7.4. Роботодавцю надається право своїм наказом звільняти від проходження стажування працівника, який має стаж роботи за відповідною професією не менше 3 років або переводиться з одного підрозділу до іншого, де характер роботи та тип обладнання, на якому він працюватиме, не змінюються.
   7.5. Стажування проводиться за програмами для конкретної професії, які розробляються на підприємстві відповідно до функціональних обов'язків працівника, і затверджуються керівником підприємства .
   7.6. Стажування проводиться на робочих місцях свого або іншого подібного за технологією підприємства. У процесі стажування працівники повинні виконувати роботи, які за складністю, характером, вимогами безпеки відповідають роботам, що передбачаються функціональними обов'язками цих працівників.
   7.7. У процесі стажування працівник повинен: закріпити знання щодо правил безпечної експлуатації технологічного обладнання, технологічних і посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці; оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях у
   нормальних і аварійних умовах; засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси і
   обладнання та методи безаварійного керування ними з метою забезпечення вимог безпеки праці.
   7.8. Після закінчення стажування та при задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці наказом (розпорядженням) роботодавця працівник допускається до самостійної роботи, про що робиться запис у журналі реєстрації інструктажів, у протилежному випадку, якщо працівник не оволодів необхідними виробничими навичками , то стажування новим наказом може бути продовжено на термін не більше двох змін.
   
   


Автор: donlegion.com | Відгуки: 0 | Перегляди: 15541 | 22/10/2011 Документи для роботи - Охорона праці

Ссылка на статью:


Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
Інші статті цього автора
Перечень вопросов первичного инструктажа для работников.
Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на рабочем месте. Основные вредные факторы, особенности их воздействия на работников. Вопросы производственной санитарии и личной гигиены, связанные с выполнением работы и пребыванием в помещении.

Автор: donlegion.com |Відгуки:0 | Перегляди:8782 | 25/02/2012 Документи для роботи - Охорона праці
Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях.
При тяжелых случаях возможны судороги и потеря сознания. В таком состоянии потерпевшему необходимо обеспечить свободный доступ свежего воздуха, расстегнуть одежду, затрудняющую дыхание, а при потере сознания вызвать врача. Необходимо знать, что потеря сознания наступает вследствие внезапного оттока крови от головы.

Автор: donlegion.com |Відгуки:0 | Перегляди:63694 | 22/10/2011 Документи для роботи - Охорона праці
Положение об обучении по вопросам охраны труда
Работники предприятия при приеме на работу и периодически в процессе работы должны проходить обучение и проверку знаний в соответствии с должным Положением. Допуск к работе без обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда запрещается.

Автор: donlegion.com |Відгуки:0 | Перегляди:15458 | 25/02/2012 Документи для роботи - Охорона праці
Положення про службу охорони праці
Згідно з Законом України “Про охорону праці” функції служби охорони праці виконує в порядку сумніцтва директор.

Автор: donlegion.com |Відгуки:0 | Перегляди:6002 | 22/10/2011 Документи для роботи - Охорона праці
ИНСТРУКЦИЯ по электробезопасности
Настоящая инструкция по охране труда разработана в соответствии с требованиями Закона Украины «Об охране труда» .

Автор: donlegion.com |Відгуки:0 | Перегляди:17144 | 22/10/2011 Документи для роботи - Охорона праці
Copyright © «donlegion.com», 2004-2020