укр  |  рус 
Додати статтю | Реєстрація
Безпека бізнесу
Безпека банків
Безпека особистості
Безпека помешкання
Безпека та персонал
Безпека туризму та відпочинку
Документи для роботи
Інструкції
Договори
Охорона праці
Правила
Протипожежна безпека
Захист інформації
Захист автомобіля
Зброя та спецзасоби
Пожежна безпека
Системи безпеки
Служба безпеки агентство нерухомості 
Інструкція з охорони праці при роботі на персональному компютері 
Робота групи конкурентної розвідки на виставках і конференціях. Теорія й практика. Частина 1 
Словарь терминов по информационной безопасности. Часть 7 
Працівники - помічники або диверсанти? Частина 2 
ФСТЭК, ФСБ, МЧС, МВД, Классификация сфер ответственности в рамках защиты объектов информации. 
Служба безпеки агентство нерухомості 
Зміцнення безпеки компанії через навчання співробітників 
Словарь терминов по информационной безопасности. Часть 6 
Мій будинок — моя фортеця. Захист від злодіїв. Мікроклімат. 
Як вибрати пожежний датчик 
Захист автомобіля: Імобілайзер. Питання й відповіді. 
Безпека на лижних маршрутах 
Захист й комбінована техніка з використанням гумового ціпка 
Переваги систем захисту від крадіжок різних технологій 
Каталог
Цифровые системы
Видеокамеры
Объективы
Устройства обработки
Оповещатели и указатели
Домофоны
Контроль доступа, замки, защелки
Корпуса, кожухи, аксессуары
Мониторы
інвентаризац?   направляются.   вальцовщик   особиста   Дати   визначення   таке   варта   электрохозяйства,   применяемых   Роль   визначення   пожежо   біометрія   віру   сигнализации   ответственное   СКУД  
Зберегти сторінку Зробити стартовою Відправити другу
 укр
 рус
Правила
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (далі - Правила) поширюються на суб'єктів господарювання, які організовують або виконують роботи на висоті, у тому числі верхолазні роботи


ПРАВИЛА
   ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ВИСОТІ
   1. Загальні положення
   1.1. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (далі - Правила) поширюються на суб'єктів господарювання, які організовують або виконують роботи на висоті, у тому числі верхолазні роботи, і встановлюють вимоги безпеки і охорони праці під час здійснення будівництва, монтажу (демонтажу) конструкцій і обладнання, ремонту, реконструкції, експлуатації об'єктів.
   1.2. Правила встановлюють єдиний порядок організації і виконання робіт на висоті з метою забезпечення безпеки працівників.
   Перелік нормативно-технічної документації, на яку є посилання у тексті, наведений у додатку 1 до цих Правил.
   1.3. До виконання робіт на висоті допускаються особи, не молодше 18 років та які пройшли:
   професійний добір відповідно до Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 23.09.94 N 263/121, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.95 за N 18/554;
   медичний огляд відповідно до вимог Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.94 за N 136/345;
   спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.36-05);
   навчання та перевірку знань з протипожежної безпеки осіб, які виконують вогневі роботи, відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 N 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за N 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-04).
   1.4. Під час організації робіт на висоті слід ураховувати, що основними небезпечними виробничими факторами під час виконання цих робіт є падіння працівника або падіння предметів; супутніми можуть бути фактори: пожежна небезпека, дія електричного струму, підвищені рівні запиленості, загазованості повітря, шуму, несприятливі кліматичні умови тощо.
   1.5. Для створення безпечних умов під час виконання робіт на висоті необхідно:
   забезпечити наявність, міцність і стійкість огороджень, риштувань, настилів, драбин тощо;
   забезпечити працівників необхідними засобами захисту та використовувати їх за призначенням;
   виконувати у повному обсязі організаційні та технічні заходи, передбачені цими Правилами;
   застосовувати технічно справні машини, механізми і пристрої, укомплектовані необхідною технічною документацією;
   забезпечити необхідну освітленість на робочих місцях та безпечні проходи до них;
   уживати заходи щодо усунення або зменшення впливу шкідливих та/або небезпечних факторів;
   ураховувати метеорологічні умови, а також стан здоров'я працівників, які виконують роботи на висоті.
   1.6. На кожному підприємстві залежно від місцевих умов і особливостей виробництва роботодавець затверджує наказом перелік робіт на висоті, які виконуються за нарядами-допусками (далі - наряд).
   Роботи, не передбачені цим переліком, виконуються за розпорядженнями осіб, яким надано право видачі нарядів (розпоряджень).
   1.7. Форма наряду-допуску для виконання робіт на висоті наведена у додатку 2 до цих Правил.
   Роботи на висоті виконуються за іншими нарядами, передбаченими чинним законодавством, якщо до них уключені вимоги безпеки під час виконання відповідних робіт на висоті згідно з цими Правилами.
   До нарядів додаються проекти виконання робіт (далі - ПВР) чи технологічні карти за рішенням осіб, які мають право видачі нарядів, з урахуванням вимог цих Правил. Склад та зміст основних рішень з охорони праці в ПВР наведені у СНиП III-4-80*.
   1.7.1. Наряд виписується у двох примірниках, один з яких залишається у працівника, який його видав, другий передається відповідальному керівнику робіт.
   Наряд виписується розбірливим почерком або за допомогою засобів друкування. Не допускається виписувати наряд олівцем, виправляти і закреслювати написаний текст.
   1.7.2. Наряд видається на строк, необхідний для виконання заданого обсягу робіт, але не більше 15 календарних днів від дня початку роботи.
   Наряд може бути продовжений один раз на термін не більше 15 календарних днів від дня продовження. Продовжити наряд може працівник, який його видав, а у разі його відсутності - інший працівник, який має право видавання нарядів для виконання робіт на висоті.
   При зміні складу бригади більше ніж наполовину кількості членів бригади, які розпочинали роботу, видається новий наряд.
   У разі виникнення у процесі роботи небезпечних та/або шкідливих виробничих факторів, зазначених у ГОСТ 12.0.003-74, не передбачених нарядом, роботи припиняються і можуть бути продовжені тільки після усунення зазначених факторів.
   1.7.3. Під час цільового інструктажу, який проводиться за нарядом або розпорядженням, роз'яснюються питання, у тому числі:
   способи безпечного виконання робіт;
   порядок підходу до робочого місця та виходу з нього;
   стан робочого місця;
   порядок користування засобами страхування;
   порядок і місце установки вантажопідіймальних засобів;
   способи безпечного переходу з одного робочого місця на інше;
   методи установки або знімання елементів конструкції, будівлі тощо;
   забезпечення необхідними умовами праці на робочому місці (освітленість, температура, вологість повітря, шум, вібрація тощо);
   стан риштувань, площадок, драбин, огороджень, опорних та страхувальних канатів тощо;
   необхідність застосування засобів індивідуального захисту (касок, запобіжних поясів тощо);
   порядок застосування верхолазного спорядження та страхувальних засобів під час виконання робіт у безопорному просторі.
   Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від видів робіт, що виконуються.
   1.7.4. Підготовка робочих місць здійснюється працівниками, які мають право виконання робіт на висоті.
   Працівники, які організовують та готують робочі місця, виконують заходи:
   спорудження риштувань, помостів або інших пристосувань для безпечного виконання робіт на висоті;
   перевірку справності та наявності документів (записів), що підтверджують своєчасне проведення технічних оглядів, випробувань машин, механізмів, пристосувань і засобів захисту, що використовуються у роботі;
   створення необхідних умов праці (встановлення освітлювальних приладів, засобів захисту від впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів, заземлення металевих риштувань, наявність і міцність огороджень тощо);
   перевірки наявності та стану засобів індивідуального та колективного захисту;
   виконання інших заходів безпеки, що визначаються конкретними умовами роботи.
   1.7.5. Обсяг роботи та призначення осіб, які будуть підготовлювати робочі місця, визначає працівник, який має право видачі нарядів (розпоряджень).
   1.7.6. Наряди і розпорядження на виконання підготовки робочих місць видаються та реєструються у такому ж порядку, як і на безпосереднє виконання робіт на висоті - у Журналі обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями (додаток 3 до цих Правил).
   Ведення Журналу покладається на працівника, який видає наряди (розпорядження), або на іншого працівника, якому доручається ведення цього Журналу.
   
   Скачать "ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ВИСОТІ" в формате .doc - скачать бесплатно
   


Автор: donlegion.com | Відгуки: 0 | Перегляди: 6370 | 14/01/2012 Документи для роботи - Правила

Ссылка на статью:


Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
Інші статті цього автора
ПРАВИЛА безопасной эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей
Правила безопасной эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (далее — Правила) распространяются на работников, выполняющих работы на тепломеханическом оборудовании электростанций, тепловых сетей, тепловых пунктов и отопительных котелен.

Автор: donlegion.com |Відгуки:0 | Перегляди:7373 | 14/01/2012 Документи для роботи - Правила
Сім жестів, які можуть коштувати вам життя
Ніколи не показуйте «ОК» у Бразилії! Подібний жест у Бразилії позначає приблизно те ж саме, що й середній палець у цілому ряду країн. Так що краще залишити ідею показувати ОК менеджерові готелю: вас стовідсотково зрозуміють неправильно.
   

Автор: donlegion.com |Відгуки:0 | Перегляди:4322 | 25/05/2011 Безпека туризму та відпочинку - Безпека подорожей за кордон
Кілька порад по забезпеченню безпеки в Інтернеті
Ми прагнемо, щоб Ваш досвід банківського обслуговування через інтернет був позитивним і не доставляв незручностей. Банківське обслуговування через інтернет може бути дуже зручним і безпечним за умови виконання деяких простих запобіжний заходів. Нижче приводяться кілька пропозицій, що стосуються забезпечення безпеки банківського обслуговування через інтернет.

Автор: donlegion.com |Відгуки:0 | Перегляди:4575 | 24/05/2011 Захист інформації - IT-безпека
Вступ до воєнізованої охорони. Екзаменаційні білети.
Екзаменаційний білет №1

Автор: donlegion.com |Відгуки:0 | Перегляди:2671 | 24/11/2015 Документи для роботи - Інструкції
Положение об инструктажах и проверке знаний по вопросам пожарной безопасности
Настоящее положение разработано в соответствии со ст.8 Закона Украины «О пожарной безопасности». Правилами пожарной безопасности в Украине.

Автор: donlegion.com |Відгуки:0 | Перегляди:7182 | 25/02/2012 Документи для роботи - Протипожежна безпека
Copyright © «donlegion.com», 2004-2020