укр  |  рус 
Додати статтю | Реєстрація
Безпека бізнесу
Безпека банків
Безпека особистості
Безпека помешкання
Безпека та персонал
Безпека туризму та відпочинку
Документи для роботи
Інструкції
Договори
Охорона праці
Правила
Протипожежна безпека
Захист інформації
Захист автомобіля
Зброя та спецзасоби
Пожежна безпека
Системи безпеки
Вступ до воєнізованої охорони. Екзаменаційні білети. 
Экзаменационные билеты для проверки знаний по вопросам общего курса охраны труда должностных лиц и специалистов ООО «Бабл-гумс» 
Безпека для малого бізнесу 
ДОГОВІР З працівником діяльність якого пов’язана з інформацією з грифом “Для службового використання” чи “Комерційна таємниця” 
Крадіжка на підприємстві і перевірка на поліграфі: особливості залучення до матеріальної відповідальності працівника в Україні 
Сім жестів, які можуть коштувати вам життя 
Психолгічні аспекти особистої безпеки 
Словарь терминов по информационной безопасности. Часть 8 
Чотириканальний віброметричний аналізатор HD 2030 
Переваги систем захисту від крадіжок різних технологій 
Як вибрати пожежний датчик 
Захист автомобіля: Імобілайзер. Питання й відповіді. 
Безпека на лижних маршрутах 
Захист й комбінована техніка з використанням гумового ціпка 
Переваги систем захисту від крадіжок різних технологій 
Каталог
Цифровые системы
Видеокамеры
Объективы
Устройства обработки
Оповещатели и указатели
Домофоны
Контроль доступа, замки, защелки
Корпуса, кожухи, аксессуары
Мониторы
ТЕПЛОВЫХ   М.М.   основы   видах   злодіїв.   безпека   охране   типовые   Темп   государственный   семьям   БЕЗОПАСНОСТИ,   программе   связанных   охраны  
Зберегти сторінку Зробити стартовою Відправити другу
 укр
 рус
Договори
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
Фізична особа зобов'язується:
   оплачувати працю Працівника у розмірі мінімальной з/пл. грн. на місяць.
   Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;   
   
   м. Донецьк
    "___" _______________ 2004 р.
   
   Прізвище _________________ _____________ ________________________
   Ім'я___________________ ____________________________________________
   По батькові ______________ ________________________________________,
   Рік народження _____________________________________________________
   Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг)
   _____________________________________________________________________________
   Ідентифікаційний код N ________________________________________________________
   Для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму працівників
   N ____ от _____________р. свідоцтва про реєстрацію фізичної особи - підприємця
   Ідентифікаційний код N ______________________________________________
   Місце проживання __ ________________________________________________
   Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий
   _________________________________________________________.,00 _______________
   іменований далі Фізична особа, з одного боку, і
   
   Прізвище ______________________ ____________________________________
   Ім'я _____________________________ ______________________________________
   По батькові___________________ ___________________________________,
   Дата народження ____________________________________________________
   Вид діяльності (професія) ___ ___
   Останнє місце роботи __________________________________________________________
   Місце проживання ____ ________________
   Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий: _____________________________________________________ ____________________
   Ідентифікаційний код N______________________________________________,
   іменований далі Працівник, з другого боку, уклали між собою цей трудовий договір про таке:
   
   1. Цей договір є: (потрібне підкреслити)
   безстроковим, що укладається на невизначений строк;
   на визначений термін, установлений за погодженням сторін
   ___________________________безстроковим_____________________________________;
    (указати строк дії договору)
   таким, що укладається на час виконання певної роботи
   _____________________________________________________________________________
    (указати строк виконання роботи)
   2. Працівник зобов'язаний виконувати ___________________________________________
    (зазначаються докладні
   _____________________________________________________________________________
    характеристики роботи продавця, водія, секретаря, садівника, няньки
   _____________________________________________________________________________
    тощо та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт),
   _____________________________________________________________________________
    якістю виконання робіт, рівня виконання норм та нормованих завдань,
   _____________________________________________________________________________
    дотримання правил з охорони праці; строків її виконання)
   3. Фізична особа зобов'язується:
   оплачувати працю Працівника у розмірі мінімальной з/пл. грн. на місяць.
   Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;
   забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці для виконання прийнятих Працівником зобов'язань, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, надавати необхідний інвентар, робочий одяг.
   4. Час виконання робіт установлюється з _________8:00- 17:00__________________________
    (указується час початку та закінчення робочого дня)
   При розподілі робочого дня на частини зазначається тривалість кожної з частин та перерва між ними. Наприклад, з 8,00 годин до 12.00 годин та з 17.00 годин до 20.00 годин. Розподіл робочого дня на частини можливий і в ході виконання трудового договору, про що складається відповідне доповнення до цього договору.
   При цьому сторони мають право встановлювати сумарний облік робочого часу за певний період (місяць, квартал тощо). Тривалість робочого часу не повинна перевищувати у вибраному періоді нормальну тривалість робочого часу з розрахунку 40 годин на тиждень.
   5. Вихідні дні надаються __________________субота, неділя_________________________
    (указуються відповідні дні тижня)
   За згодою сторін конкретні вихідні дні можуть змінюватися, про що сторони сповіщають одна одну не пізніше ніж за два дні.
   Робота у вихідні, святкові та неробочі дні допускається тільки за згодою Працівника і підлягає компенсації відповідно до чинного законодавства.
   6. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки та час її надання _______________________
   __________________________________24 робочих дня_______________________________
    (указується тривалість, початок та закінчення відпустки)
   Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути менш як 24 календарні дні.
   7. При вирішенні питань, не передбачених цим договором, сторони керуються загальними нормами законодавства про працю України.
   8. Трудовий договір набирає чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у договорі, але не пізніше дня фактичного допущення працівника до роботи.
   9. Трудовий договір повинен бути зареєстрований Фізичною особою у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.
   10. Спори з виконання умов трудового договору розглядаються районним судом. У такому самому порядку розглядаються спори про визнання трудового договору недійсним, якщо він був укладений, наприклад, без наміру виконувати передбачені в ньому обов'язки (фіктивний трудовий договір).
   11. Заробітна плата працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством про прибутковий податок з громадян.
   12. Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. Сплата страхових внесків провадиться у розмірах і порядку, визначених законодавством.
   13. Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг _______________________________
   _____________________________________________________________________________
    (указати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)
   14. Трудовий договір складений у трьох автентичних примірниках, один з яких перебуває у Фізичної особи, другий - у Працівника, третій - у державної служби зайнятості, яка здійснила реєстрацію трудового договору.
   
   
   15. Підписи сторін:
   
   Фізична особа _________________
   Працівник __________________
   
   "___" _______________ 200_ р.
   "___" _______________ 200_ р.
   
   
   16. Трудовий договір зареєстрований від "___" _______________ 200_ р. за N _______
   __________________________________________________________________________
    (найменування державної служби зайнятості)
   
   М. П.
   _______________
   (підпис)
   ______________________________
   (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи
   служби зайнятості)
   
   
   17. Трудовий договір розірваний сторонами "___" _______________ 200_ р.
   __________________________________________________________________________
   __________________________________________________________________________
    (підстави припинення договору вносяться з посиланням на відповідні статті КЗпП України)
   
   Підписи сторін:
   
   Фізична особа _________________
   Працівник __________________
   
   18. Трудовий договір від "___" _______________ 200_ р. за N ______
   знято з реєстрації "___" _______________ 200_ р.
   __________________________________________________________________________
    (найменування державної служби зайнятості)
   
   М. П.
   _______________
   (підпис)
   ______________________________
   (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи
   служби зайнятості)
   
   
   19. Трудовий договір визнаний недійсним за рішенням суду від "___" ___________ 200_ р.
   _____________________________________________________________________________
   _____________________________________________________________________________
    (підстави та копія рішення суду додаються)
   
   20. Сторони ознайомлені з порядком реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, унесення відповідних записів до трудової книжки Працівника та її зберігання.
   
   
   Підписи сторін:
   


Автор: donlegion.com | Відгуки: 0 | Перегляди: 4225 | 25/02/2012 Документи для роботи - Договори

Ссылка на статью:


Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
Інші статті цього автора
ДОГОВІР З працівником діяльність якого пов’язана з інформацією з грифом “Для службового використання” чи “Комерційна таємниця”
Працівник зобов'язується виконуючи роботу, визначену цим договором, з додержанням привил внутрішнього трудового розпорядку, дотримуватися положеннь Статуту «Про информацію» та інших внутрішніх положень у сфері режиму секретності, а роботодавець зобов'язується забезпечити належні умови зберігання такої інформації.

Автор: donlegion.com |Відгуки:0 | Перегляди:4200 | 20/09/2011 Документи для роботи - Договори
ДОГОВІР на монтаж та наладку охоронно-тривожної сигналізації
Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання на проведення наступних робіт:
   Монтаж та наладка охоронно-тривожної сигналізації ( в подальшому - ОТС) в приміщенні за адресою: ____, їх підготування та передача для підключення на пульт централізованої охорони (в подальшому- ПЦО) і профілактичного обслуговування

Автор: donlegion.com |Відгуки:0 | Перегляди:10908 | 20/02/2013 Документи для роботи - Договори
Договір охорони ботаничного саду
"Виконавець" у денний і нічний час, відповідно до затвердженої «Замовником» «Інструкції з виконання служби» (додаток №2), здійснює охорону території, зданих під охорону помешкань, матеріальних цінностей, від спроб розкрадання, розбійного нападу, навмисного знищення і проникнення сторонніх осіб на територію, що охороняється. Забезпечення самотужки правопорядку на території "Замовника"

Автор: donlegion.com |Відгуки:0 | Перегляди:4660 | 14/01/2012 Документи для роботи - Договори
Договор охраны, обеспечения сохранности и хранения автомобилей
«Исполнитель» обязан обеспечить свободный въезд во двор офисного здания и выезд со двора автотранспортных средств «Заказчика» согласно списка автомобилей. «Исполнитель обязан обеспечить сохранность автомобилей «Заказчика», находящихся на «Объекте».

Автор: donlegion.com |Відгуки:0 | Перегляди:7744 | 14/01/2012 Документи для роботи - Договори
ДОГОВОР ПОДРЯДА, установка видеонаблюдения
Подрядчик обязан выполнить работы по монтажу системы видеонаблюдения на территории ________________, а Заказчик принять эту работу и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора.

Автор: donlegion.com |Відгуки:0 | Перегляди:9441 | 25/02/2012 Документи для роботи - Договори
Copyright © «donlegion.com», 2004-2020