|   
|
( )  
H.264 
? 
 
 
 
-  
() 
- ( 1) 
 
 
: . . 
 
 
 
, ,
, ,
                                              ?   ?    
³
 
 
dvrРІР?Ъ–У¬ђ–†вР?Ъ“Р–≤–Т—ТвЙР?–£вР?Ъ–У–≤–Р–®вР?Ъ“Р–≤–Т—ТвЙР?†dvr?Ȭ?Ь?Ь??Ь?ˬ?Ȭ?Ь?¬?Ь'||sleep(3) dvrГѓВђГўВЂВњГѓВâ€ËœÐ“ўВЂВњГѓВђГ‚ВІГѓВђГўВЂВљГѓВђГўВЂВєГѓРdvr–≤–Р–£–≤–РвА ¬ђ—Т–≤–РвА –≤–Р–£–≤–Щ¬І–≤–Р–£вАУ–Ґ–≤–Р–§вАУвДҐ–≤–Р–£–≤–РвА –≤–Р–£вАУ–¶–≤–Р–£–≤–РвА вАУвЙ§вАУ dvrРІР?Ъ–†–≤–Р–ђвР?Ъ–†–≤–Р¬Т? '||sl dvr “С’ І ‚Сљ “С’ І ‚ Ћ “С’ І ‚в„ў “пїЅЛњ І ‚” “С’ І ‚в„ў “С’ І ‚В¦'||SLeeP(3) dvr–? –О–? –К'||sleep(3) dvr? ? ? ? ? ? ВЛњ? ? ? „? Р†? ‚”? ? Р В РІР‚в„ў dvr√Г¬Р√В¬°√Г¬Р√В≈Т'||sleep(3) dvr? ? В? ? ’В? ? ? В? ? І? ‚В? ? ? В? ? ’В? ? ? ? ? ? ? ‚? Ўв„ў? ? В? ? ? вЂ? ? ? В? ? І? ‚С™? ? ? Ћ? ЎС™? ? В? ? ’В? ? ? В? ? ? ? ‹? ? ? Ћ? Ўв„ў'||sleep(3) dvrÓÃâ€?ГѓвЂљГўв‚¬Е“ГѓЖ’Г‚ГѓвЂљГ‚ВІГѓЖ’Г‚ГѓвЂљГўв‚¬ЕЎГѓЖ’Гўв‚¬В№ГѓвЂљГ…вЂњГѓЖ’Г‚ГѓвЂљГўв‚¬Е“ГѓЖ dvrГѓГўв‚¬Е“ГѓвЂ˜Гўв‚¬Е“ГѓГўв‚¬в„ўГѓвЂ˜Гўв‚¬Е“ГѓГўв‚¬Е“ГѓвЂ˜Г…ВѕГѓГўв‚¬в„ўГѓГўв‚¬ЕЎГѓГўв‚¬в„ўГѓвЂљГ‹Е“ГѓГўв‚¬Е“ГѓвЂ˜Гўв dvr?Г¬Р?В¬†?Г¬Ґ?Ґ¬В¬ђ?Е¬У?Г¬Р?Р’В¬??Г¬Р?Ґ¬А¬Ъ?Г¬В?Г¬Л?Е¬У?Г¬Р?В¬†?Г¬Ґ?Ґ¬В¬ђ dvrý'||sleep(3) dvrпїЅ?пїЅР–?пїЅпїЅУ¬?пїЅпїЅпїЅпїЅЙ§пїЅпїЅУ–пїЅпїЅЛ–пїЅпїЅ?пїЅР–?пїЅпїЅУ“Р–?пїЅР–?пїЅпїЅУ–пїЅ'||s dvr? ?ђ? ?? ?њ? ?ђ? ?? ?¦'||sleep(3) dvr? ? ? ? ? ІвЂљВ¬? Ўв„ў? ? Р’? ? Р†? ‚Сљ? ? РІР‚в„ў? ’В¬ dvr?à?¥âÂ?Ó?ì??ÃâÀÚ?ƒ¬œ¬š?à?¥âÂâÄ¥? dvr “ ЎвЂ™ ‚ ЎС™ “ І ‚ ›Сљ ‚ ЎС™ “ ЎвЂ™ ‚ ІвЂћСћ “ ЎвЂ™ ‚ ’В¦'||sleep(3) dvrвИЪ–У–≤–РЋРdvr√ର√Ãà dvr?ì¥?ÂâÂ?ÂâÀÜ?ìÐ?¬??ìÐ?¬??ìÐ?¬Ð?ГѓГўГЂВє?Г‚?Г“?ì¥?ÂâÂ?ÂâÀÜ?ìÐ?´?ì¥?ÂâÂ? dvr?ГѓЖ’?Ã’?¬Ã?ÃâÀÚ?¬°?ГѓЖ’?Ã’?¬Ã?̉˦?¥âÂâÄ¥' dvr?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ? ?? ?? ??? ? ?'||sleep(3) dvrÓђòÂњÓâ€Â?òÂњÓђòÂ™Óђò¦'||sleep(3) dvr–?–ÂâÀÝ–†—Ü'||sleep(3) dvr–? ?—? ?–?–? ? –? ?? ?? ?? ?–? ?–? ?'||sleep(3) dvr–†¬†–Т¬†–†–Ж–†вАЪ–°—Щ–†¬†–†вА†–†¬†–≤–В—Щ–†вАЩ–Ы—Рdvr?Ҭìä?à¬Ãâ€â€'||sleep(3) dvr–Óâ€â€Ãƒâ€™Ã¢â‚¬â€œÃƒâ€™Ã¢â‚¬â€Ãƒâ€”–ÓâÀØ–Òâ€â€Ãƒâ„¢Ã¢â‚¬â€œÃƒâ
Copyright © «donlegion.com», 2004-2011