|   
|
( )  
,  
 
. . 
. . 3 
ֲ  
:  
.  
 
 
 
: . . 
 
 
 
, ,
, ,
    ?       ,       ,   ,   ,     ,                 ,     .   Delta    
³
 
 
dvr–У—Т–?–В—Ъ–УвА?–?–ВвДҐ–У—Т–?–ВвДҐ–У—Т–Х–Е–У—Т–?–В†dvr–≤вВђ—Щ–†вАЬ–≤вВђвА†–†—Ю–≤вВђ—Щ–Ґ—Т–†–Ж–†вАЩ–°вАЩ –≤вВђ—Щ–†вАЬ–†–Ж–†—Т–†–Д–≤вВђ—Щ–†вАЩ–Т¬ђ–†—Ь'||sleep(3) dvr? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ? '||sleep(3) dvrР РЋР РЉ'||sleep(3) dvr√ГвЂ?Р’в„ў'||sleep(3) dvrвАУ–£–≤–Р–®вАУ–ҐвАУ–Ь'||sleep(3) dvrвИЪ–УвИЖ–ҐвИЪ–Т¬ђ–†вИЪ–У–≤–Р–™вИЪ–Т¬ђ—ЪвИЪ–УвИЖ–ҐвИЪ“Р–≤–Т—ТвИЪ–ЫвЙИ–£вИЪ–У¬ђ“РвИЪ“Р–≤–Р–™¬ђ—ТвИЪ“Р–≤–Т—Т¬ђ dvr√Р¬†√В¬†√Р¬≤√РвАЪ√С≈°√Р¬†√РвА†√Р¬†√ҐвВђ≈° √Р¬†√В¬†√Р¬≤√РвАЪ√ҐвАЮ¬Ґ√Р¬†√В¬†√Р¬†√РвА∞'||sleep(3) dvr “С“ ’С’ “‚ ’С— “С“ І ‚ ›Сљ “Сћ ІвЂљВ¬ І ‚Сњ “С“ ’С’ “Сћ ІвЂљВ¬ ’В¦'||SLeeP(3) dvrƖږ?—ږٖٖƖږ?—ږۖƖږ?—ږ'| dvr? ? “? ’? ? ’ ? ? “? ’? ? •? ? …? ? “? ’? ? ’ ? ? “? ’? ? • '||sleep(3) dvrвИЪ–†¬ђ–£вИЪ–°¬ђ–ҐвИЪ–†¬ђвЙ§вИЪ–†¬ђ–ТвИЪ–°¬ђ–™вИЪ–†¬ђ–£вИЪ“Р¬ђ–Р¬ђ–®вИЪ–†¬ђвЙ§вИЪ–†¬ђ–ТвИЪ–°¬ђ–™вИЪ–†¬ђ–£вИЪ–° dvrږӖڗ ږҬ'||sleep(3) dvrӗӖ?¬ ږҖ'||sleep(3) dvr√Р¬†√Ґ¬А¬Ь√Р¬°√Ґ¬А¬Ь√Р¬†√Ґ¬А¬У√Р¬≤√Р¬В√Ґ¬Д¬Ґ√Р¬†√Ґ¬А dvr√Г¬Г√В¬ѓ√Г¬В√В¬њ√Г¬В√В¬љ'||SLeeP(3) dvr? ?? ?? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?'||sleep(3) dvrГѓВђГ‚В� ЎÐÂВ� Њ'||sleep(3) dvrГѓВѓГўВЂВВВВ?ГѓРвРdvr?Р РІРђР¬?РЎРІРђР¬?Р В¬??Р РІРђРЄ ?Р РІРђР¬?ТђРІР’С’?В°?Р РІРђР©?Р ?Рў'||sleep(3) dvr “С’ їС— … “Сћ ІвЂљВ¬ •вЂњ “С’ ’ “С’ І ‚С™ “‹ •вЂњ “С’ їС— … “Сћ ІвЂљВ¬ ІвЂћСћ “С’ їС— … “С’ їС— … '||sleep(3) dvr? ѓ? ’? � ? ? ™? ѓ? ў? ў? ? љ? ¬? ѓ? ? №? …? ? њ? ѓ? ’? ў? ‚¬? ? ? ѓ? ? љ? ‚? ? '| dvr?Ь??Ь??Ь?Ь?Ь??Ь?Ѭ?Ь?Ь??Ь??Ь?Ѭ?Ь??Ь?Ь'||sleep(3) dvr√Р¬†√В¬†√Р¬≤√Р¬В√С¬Ъ√Р¬†√Р¬О√Р¬≤√Р¬В√С¬Ъ√Р¬†√В¬†√Р¬≤√Р¬В√Ґ¬Д¬Ґ√Р¬†√В¬†√Р¬≤√Р¬В√В¬¶'||sleep(3) dvrвАУ–?вАФ–ҐвАУ–Ґ¬ђвА? вАУ–?вАФ–ҐвАУ–•вАУ–ХвАУ–?вАФ–ҐвАУ–Ґ¬ђвА? вАУ–?вАФ–ҐвАУ–•¬ђвА? '||sleep(3) dvr–†¬†–°вАФ–†–О–≤–ВвАÐÂР Ј dvrР“ÃàdvrГђ Г‚ вЂГвЂ?ЕЎГђ Г‚ …'||sleep(3) dvrГÃ??“ƒÂ½'||sleep(3) dvr? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?'||sle
Copyright © «donlegion.com», 2004-2011