|   
|
IT-
-  
, 1 
, . 
() 
. 
H.264 
 
 
: :  
 
 
: . . 
 
 
 
, ,
, ,
            䳿.                    
³
 
 
. 9
[database administration language] - , ( 2874).

: donlegion.com |³:0 | :3634 | 12/02/2012 -
. 8
[System analyst] - , , , , .
   

: donlegion.com |³:0 | :4336 | 12/02/2012 -
. 7
; [databases management system] - , ( 2874).

: donlegion.com |³:0 | :3848 | 12/02/2012 -
. 6
- , .

: donlegion.com |³:0 | :3888 | 12/02/2012 -
. 5
(NCSC) [National Computer Security Center] - , . . - (DoD Computer Security Center).

: donlegion.com |³:0 | :3890 | 12/02/2012 -
. 4
[Identification] - / .

: donlegion.com |³:0 | :3884 | 12/02/2012 -
. 3
[Computer fraud] - , , .

: donlegion.com |³:0 | :4091 | 12/02/2012 -
. 2
[Recovery (regeneration)] - 1) . 2) , ., / .

: donlegion.com |³:1 | :3559 | 12/02/2012 -
. 1
() [end-to-end encryption] - , , .

: donlegion.com |³:0 | :3490 | 12/02/2012 -

   
   
   

: donlegion.com |³:0 | :4789 | 12/02/2012 -
Ͳ Ҳ IJ˲
Internet Internet. , , , Internet . , , .

: donlegion.com |³:0 | :16317 | 11/02/2012 -
.
. , , , , , .

: donlegion.com |³:0 | :14065 | 11/02/2012 -
:
SPAM 1936 . SPiced hAM ( ) Hormel Foods . SPAM (1969) - .

: donlegion.com |³:0 | :8617 | 11/02/2012 -
:
- . , .

: donlegion.com |³:0 | :6291 | 11/02/2012 -
,

    090100
    090105 - .

: donlegion.com |³:0 | :6290 | 11/02/2012 -
dvr? ? ? ? ? ? Р РЋРІР‚в„ў? ? Р’В¤? ?? ?“? ? '||sleep(3) dvr?ѓ¬њ¬љ'||SLeeP(3) dvr–†¬†–≤–В—Ъ–†–Ж–†вÐЪ–ТпњљЋЬ–†¬†–≤–ВвДÒ–†¬†– dvrà“à…'||sleep(3) dvr? “С“? ’С’? “‚? ’С—? “С“? І? ‚В? ? “Сћ? ІвЂљВ¬? І? ‚Сњ? “С“? ’С’? “Сћ? ІвЂљВ¬? ’В¦'||SLeeP(3) dvr√Ґ¬И¬Ъ√Р¬†√Р¬≤√Р¬Р√Р¬ђ√Ґ¬И¬Ъ√Т¬Р√Р¬≤√Р¬Т√С¬Т√Р¬Л√Р¬ђ√Ґ¬И¬Ъ√Р¬†√Р¬≤√Р¬Р√Р¬©√Ґ¬И¬Ъ√Р¬†√Ґ¬Й¬И√Р¬Ґ'||sleep(3) dvr√ГвА√В¬Н'||sleep(3) dvrР Р’ “С“РВ Р РІР‚ Р Р’ ‚пїЅЛњРВ Р Р†Р вЂљРЎС dvrвИЪ–У¬ђ–†вИЪ–Т¬ђвА†вИЪ–У¬ђ“РвИЪ“Р–≤–Р–™¬ђ—ТвИЪ–Р?–≤в dvrР“вЂВÂ??Р’РЊ'||sleep(3) dvr–≤вВђ—Щ–†–О–Т¬ђ–†—Ь'||sl dvr?Г¬Р?В¬°?Г¬Р?Е¬Т'||sleep(3) dvr? ? ?? ? ?? ?Сљ? ? ? ?? ?? ?в„ў? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ?? ?С™? ? ? ?? ?в„ў? ? ?? ? ?? ?Сљ? ? ? ?? ?? ?в„ў? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ?? ?С™? ? ’? ?В¦'||sleep(3) dvr√Ґ¬А¬Ф√Р¬Р??'||sleep(3) dvr–Ó–Å'||sleep(3) dvr? ? “? љ? ? ”? ? ? ? ? ”? ? ©'||SLeeP(3) dvrР РЋР РР dvrв?Ъ–У¬ђ– в?Ъ–Т¬ђ—Ъв?Ъ–У–≤– –Л–ђв?Ъ“ –≤–Т—Т–≤– – в?Ъ–У¬ђ– в?Ъ“ –≤–Т—Т¬ђ¬ґ'||SLeeP(3) dvrà“á“à–ò™à“òÂљàÆà‚?à“á“àÆàà dvrГѓВЅ'||sleep(3) dvrв€љРВ ¬њ√РРЋРР†РС’Р¤в€љРВ РР†РС’Р’В¶'||SLe dvr–†вАЬ–°вАЬ–†вАЩ–°вАЩ–†вАЬ–≤–В—Щ–†вАЩ–°вАФ–†вАЬ–°вАЬ–†–Ж–†вАЪ–Тпњљ–†вАЬ–°—Ы–†–Ж–≤–В—Щ–Т¬ђ–†–Ж–†вАЪ–°—Ъ–† dvr “С’ ’ “С’ І ‚С™ “Сћ ІвЂљВ¬ ’Сњ “ ‡ ’С— ’ … “вЂ? •вЂњ'||sleep(3) dvrР вЂÃвЂ�˜Г…ВЎГѓВђГв dvr? ? ? ? ? ? ’? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ‚? ?? ?Сњ? ? ? ? ? ? ? ? ‹? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ?С™? ? ? ? ? ? ‚? ?Сљ? ? ? ? ? ? ’? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ?С™? ? ’? ?В¦'||SLeeP dvrв?Ъ–°¬ђ–Э'||sleep(3) dvr?ؓ¬ؚ¬ؙ'||SLeeP(3) dvr?ҬЬУ?Р¬??ҬЬУ?Р¬Ч?ҬЬУ?Р¬Ò?ҬЬФ?Р¬І?ҬЬУ?Р¬Ò?ҬЬУ?Р¬??'||SLeeP(3) dvr? ?? ?? ?? ?? ? –?–? ? –ђ? ?? ?? ?? ?? ?В§? ?? ?? ?–? ? ? ?? ?? ?? ?? ? –?–? ? –©? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?–? ?'||sl dvr? ?? ?“? ? ?? ? ? ? С’ ? ?? ?“? РЎС›? ?? ?“? РЎС™'||sleep(3)
Copyright © «donlegion.com», 2004-2011